Дипломацията е изкуството да казваш:

"Добро куче...добро", докато намериш подходяща тояга...