; ; ; - Днес за вечеря ще има коледна супа. - Но това е греяно вино!? - Това е коледна супа! ; ; ;
; }
;
;}