- Днес първи юни, трябвада поздравим нашите политици!

- Но днес е деня на детето?
- Нашите политици са точно като децата! Първо - те не работят, второ - обичат скъпи играчки, и накрая - когато правят пакости, никой не ги закача!