Днес ще имаме контролно.

- А калкулатори ще може ли да ползваме?
- Да.
- А транспортири?
- Също може... Така, пишете тема на контролното: История на България през 11 век.