; ; ; Добрият мениджър намира решение на всеки проблем. Добрия адвокат намина проблем във всяко решение ; ; ;
; }

;
;}