; ; ; - Докторе! Термометъра не се слага в тази дупка! - Успокойте се, госпожо, това не е термометърът! ; ; ;
; }
;
;}