; ; ; Държавата приема ли плащания на данъци от неваксинирани.. ; ; ;
; }

;
;}