Евреин пита равина:

- Рави, какво е това дилема?
- Според мен, това е безплатна сланина.