; ; ; Единствените пари, които ми останаха, са тези от питката. ; ; ;
; }
;
;}