// Единственият ти шанс да не бъдеш сам е... шизофренията.