Един, видял комшията си да оре впрегнал жребеца си. - Защо си впрегнал това расово животно? - Нека, мамка му - види, че живота не е само секс!