Един евреин предлага на друг:

- Ще дойдеш ли у нас на чай?
- А защо не?
- Еми, щом не искаш...