Един мъж отива на риба и гледа по средата на реката да стои един гол пич, който тихичко стенел.

- Какво е? - учуден попитал пристигналия мъж.
- Сом. - отвърнал другия.
- Кълве ли?
- Не, смуче. - и продължил да стене.

- Искаш ли да правим 34.5?

- Какво е 34.5?
- Ами същото като 69, само дето само ти вършиш цялата работа
- Т.е искаш свирка, така ли?
- ДА!

- Хайде да го направим в поза "Данъчната служба"?

- Как се прави като "Данъчна служба"?
- Ти си с вързани ръце, а аз съм ти отзад...

Минала сватбата. Първия ден. Младоженците правят любов цял ден. Мъжът е щастлив.

Втория ден. Същата история. Мъжът е изморен, но доволен.
Третия ден. Мъжът е страшно изморен, но гледа да не губи форма.
Четвъртия ден. Мъжът е ужасно раздразнен, но като крал изпълнява съпружеския си дълг.
Настъпил петия ден. Мъжът изпълзява от кревата.
- Скъпа, отивам в банята.
Тя кокетливо го поглежда:
- Да се измиеш ли?
Той бесен:
- НЕ, чекия да си ударя!

Говорят си двама.

- Започнах да й правя комплименти, а тя ми зашлеви един.
- Нещо неприлично ли каза?
- Въобще си мълчах.
- А как тогава си правил комплиментите?
- С ръце.

- Разликата между рицаря и девойката?

- Рицарят се бори до последна капка кръв, а девойката до първата...

- Искаш ли да ти разкажа мръсен виц?

- Давай!
- Съблечи се, трябва да се показва.