Един мъж отива на риба и гледа по средата на реката да стои един гол пич, който тихичко стенел.

- Какво е? - учуден попитал пристигналия мъж.
- Сом. - отвърнал другия.
- Кълве ли?
- Не, смуче. - и продължил да стене.