Един старец отива в аптеката и с последните пари си купува виагра. Прибира се в къщи и решава да изненада бабата.

С треперещи ръце вади хапчето, обаче го изпуснал. И петелът, който се мотаел наблизо го клъвнал и погълнал.
Хванал го старецът и ядосан решил да го убие бавно. И къде да го сложи? - хоп във фризера.
След 4 часа решил, че петелът вече е замръзнал и отворил фризера да погледне. И какво да види? - петела жив и от него
се лее пот.
- Какво става тук? - попитал старецът.
- Как какво - рекъл петела - Знаеш ли колко беше трудно да разтворя краката на туй замръзналото пиле.