; ; ; Един човек отива в полицейското управление: - Дойдох да подам жалба. В продължение на четири месеца всеки месец получавам по едно заплашително писмо! - О? И имате ли идея кой е подателя? - Да,... ; ; ;
; }
;
;}