Една приятелка ми каза, че съм бил стиснат...

Глупости...
И за да ѝ докажа, че греши, ѝ предложих да отидем за шоколад, бисквити и сок...
Беше много вълнуващо, тъй като се оказа, че досега не беше дарявала кръв...