; ; ; Една 200-килограмова жена си поръчала жи-голо. Когато платеният любовник дошъл, тя се съблякла, проснала се по гръб на леглото, а оня се метнал отгоре и. След десет минути клатене, мачото внезапно... ; ; ;
; }
;
;}