; ; ; ЕТАПИ НА ВАКСИНАЦИЯТА В МЕДИИТЕ 1. „Ваксинираните хора не се заразяват.“ 2. „Ваксинираните се заразяват, но не се разболяват“ 3. „Ваксинираните се разболяват, но леко“ 4. „И ваксинираните... ; ; ;
; }

;
;}