Жената на Рабинович отива при равина. Тя иска да се разведе.

- Каква е причината? - интересува се равинът.
- Подозирам, - мрачно казва тя, - че последният ни син не е от него.