; ; ; Жената: - Когато са "онези" дни от месеца, мъжът ми масажира краката с крем... Толкова е романтично. Мъжът: - Когато оная мойта пак е в онези дни от месеца, вземам крем, омазвам и хубаво краката, а... ; ; ;
; }
;
;}