Жена към мъжа си:

- Скъпи, прошепни ми моите любими думи: "Ще ти купя..."