Жена ми каза, че ако събера 100 лайка, ще пусне отзад.

Моля! Не лайквайте днес!

Командировка съм!