Жените и ловците имат едно общо нещо, лъжци са.

Ловците удрят една яребица, а казват че са ударили 20.
Жените отнасят 20 мъже, а казват че са отнесли само един