Женски форум:

- Момичета, смених мъжа... и ето... от тъпа грозна патка, отново съм умница, красавица и готвя прекрасно!