Животът ми е постоянна борба:

до обед - с глада,
след обед - със съня