// Жул Верн е написал пътешествие до центъра на Земята, Хърбърт Уелс е създал невидимия човек,

Жул Верн е написал пътешествие до центъра на Земята, Хърбърт Уелс е създал невидимия човек,

Рудолф Ерих Распе е изпратил барон Мунхаузен на луната с оръдие, но на конкурса за фантастика победил с огромно мнозинство бившия гербер Цветан Цветанов с обяснението, че апартаментите му са придобити с честен труд