Завършил Вълкът корпоративно право в Лондон.

Върнал се в родната гора, срещнал Червената Шапчица на пътечката и рекъл:
- Какво предпочиташ, Червена Шапчице - сливане или поглъщане?