Зад всяка загоряла манджа стои жена с компютър.

Зад всяка загоряла жена стои мъж с компютър.