- Защо мексиканците са толкова ниски?

- Защото като са малки майките им казват
- "Като пораснеш ще трябва да си намериш работа!"