- Защо не си сложиш захар в чая?

- Не, благодаря! Аз вече имам захар в кръвта.