; ; ; Защо никога не виждате негри на круизни кораби? Втори път номера няма да мине ... ; ; ;
; }
;
;}