Защо политици не емигрират от България?

От България има изтичане на мозъци, а не на задници ….