; ; ; Защо политици не емигрират от България? ; ; ;
; }
;
;}