- Защо ти е синьо окото?

- Бих се заради момиче!
- С кой?
- С жена ми!