- Благодаря!

- Благодаря е много. Петдесет лева ще са достатъчни.

Откриват международна изложба на тема "Криза,глад".

Англичанин е нарисувал деца, протягащи ръце към къшей хляб.
Германец- изтощена жена, която кърми дете.
Първа награда получава българин, нарисувал гол задник,обрасъл с паяжини.