За пореден път ще напомня:

за оплаквания, пишете на: "pop@armenia.com"