За разлика от ГЕРБ ,АЛКАЙДА поне поема отговорност