За разлика от румънските политици,

нашите случиха на народ