За 2018 мога да кажа, че беше успешна за мен.

Не взех кредит, а и не се ожених.