- Здравейте! Препишете ми апартамента си.

- Вие какво си позволявате!?
- Ох, извинете, обърках началото. Вие вярвате ли в Бог?...