; ; ; Зелените сертификати станаха като телефоните - тъкмо си купиш най-новия модел и той остарял. ; ; ;
; }

;
;}