; ; ; Землянин отишъл на Марс. Влиза в една лаборатория и вижда една марсианка клати епруветка. - Какво правиш? - Деца. - Ние на земята не ги правим така. - А как? Показал и той как,а тя го пита: - А... ; ; ;
; }
;
;}