Знаете ли, че:

Едно пакетче Терафлу се равнява на 1024 пакетчета Гигафлу и 1 048 576 Мегафлу.