- Знаеш ли защо денят на жената е осми?

- Защото жената е осмото чудо на света.