; ; ; Значи, когато ние лъжем властта, това е престъпление. ; ; ;
; }
;
;}