; ; ; - Иванчо,защо не беше вчера на училище? - Брат ми, по-големия беше болен, госпожо! - И? - И цял ден карах колелото му! ; ; ;
; }
;
;}