; ; ; - Иванчо, как може да разбереш дали е стара една кокошка? - По зъбите госпожо. - Ама кокошката няма зъби?1 - С моите, госпожо ; ; ;
; }
;
;}