Идеалното семейство:

- Миличък, няма ли да ходиш в кръчмата с приятели?
- Не мога, още не съм измил чиниите