; ; ; Избройте три бели неща, които има един негър? Очи, длани, собственик ; ; ;
; }
;
;}