; ; ; - Извинявайте, сбъркали сме изчислението. Не е 2012 а е 2021! Маите ; ; ;
; }
;
;}