- Изглежда съм била глупава и сляпа, когато съм се омъжила за теб ...

- Даваш ли си сметка от какви сериозни проблеми съм те излекувал ...